Pensionistes Proactius
de Catalunya

“Prohibit ser vell”
                               Rabbí Nahman de Brastlav

Benvolgudes i benvolguts,

En la defensa de las persones pensionistes de Catalunya, es constitueix el partit polític denominat Pensionistes Proactius de Catalunya.

Els objectius fonamentals son:

Defensa proactiva dels pensionistes de Catalunya

Ajuda a les persones discapacitades que depenguin de pensionistes

Cal defensar la rendibilitat de les pensions. Actualment aquesta rendibilitat, descomptada la inflació, es situa en el 3’5%.

Cal decidir el millor moment per jubilar-se. No sempre és favorable endarrerir l’edat de jubilació.

Avançar l’edat de jubilació pot comportar penalitzacions.

Cal garantir el sistema públic de pensions i la seva sostenibilitat.

Cal garantir els drets dels pensionistes, tot procurant el compliment dels deures dels pensionistes.

Volem recuperar la confiança impulsant un sistema just de pensions que depengui no del govern de torn sinó dels pressupostos de l’Estat.

Volem que la nostra causa esdevingui més important que el partit polític que representem.

Promourem una vida intel·lectual estimulant

Impulsarem una vida social activa

Donarem suport a les tasques de voluntariat

Afavorirem la pràctica d’activitat física

Fomentarem estils de vida saludables

Donarem pautes per un envelliment satisfactori, saludable, equilibrat i joiós

Junts i juntes podem ser molt  forts i molt fortes. I si aquest impuls, si aquesta motivació, si aquest anhel supera totes les barreres, serem en la lluita invencibles

Ens cal, doncs, aplicar sentit comú, i tenir la gosadia necessària per plantejar les nostres reivindicacions amb un sentit humà de la convivència.

Contacta amb nosaltres

PENSPROACAT té el seu domicili social al carrer sant Sebastià, 13, àtic, de la localitat d’Igualada, província de Barcelona, codi postal 08700

Pots contactar-nos per telèfon al 609 323 372 (Jaume Vizcarra), al correu info@pensproa.cat o bé emplenant el següent formulari: